Entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktningar med ett avtal i botten !

 

Som beställare/entreprenör kan ni beställa besiktning för att få en opartisk bedömning om

entreprenaden är utförd efter kontraktshandlingar och gällande Svenska byggregler.

Besiktningsuppdrag utföres i första hand där ett entreprenadavtal ligger som underlag.

 

Utbildning genom SBR Byggingenjörerna.