Fuktmätning

Testo 605

Fuktmätning utföres med testo 605 som är en kompakt och pålitlig fukt- och temperaturmätare för betong.

Som ett av få instrument, är testo 605 godkänd av Rådet för Byggkompetens (RBK) för borrhålsmätning

samt uttaget prov.

Mätning även med Testo 606-2 i virke mm. 

 Fuktmätning stomme

Fuktmätning stomme med Testo 606-2