Kontrollansvarig

Det finns många situationer där Byggherren (beställaren) - den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, 

rivnings- eller markarbeten - behöver anlita en Kontrollansvarig.

Generellt alla situationer som kräver Bygglov kräver också en kontrollansvarig.

 

Om ett arbete kräver bygglov, rivningsplan eller markåtgärder skall byggherren utse en kontrollansvarig.

Från och med 2 maj 2011 ersätts kvalitetsansvarig av kontrollansvarig.

Kontrollansvarig (KA) skall vara en certifierad person med riksbehörighet från ett certifieringsorgan.

Om det inte finns en kontrollansvarig , då saknas det förutsättningar för att bevilja startbesked och arbetena får då

inte påbörjas.

 

Inför varje projekt upprättas anpassade kvalitetsplaner.

 

Jag innehar certifiering från SITAC som Kontrollansvarig med riksbehörighet K.  Certnr: SC0764-11                  

Vilket innebär att kontrollansvariga kan styrka sin kompetens genom ett certifikat om riksbehörighet enligt Boverkets föreskrifter.

Den lokala byggmyndigheten behöver då inte pröva kompetensen ytterligare. Kan arbeta över hela landet.

 

Kontrollera gärna certifieringens giltighet på Sitacs hemsida. 

 

Färdigställt objekt: Folkparken Bostadsrätter i Vaggeryds kommun.  www.vaggeryd.se/privatperson/byggaochbo/boivaggeryd/folkparkenbostadsratter